• ไทย
 • English
Slide background
Slide background
Slide background

OUR PRODUCTS

A wide range of disposable medical products

 • indexpicture1

 • indexpicture2.3

 • indexpicture3

 • indexpicture4

 • indexpicture5.4

 • indexpicture1

 • indexpicture2.3

 • indexpicture3

 • indexpicture4

 • indexpicture5.4

WELCOME TO BIOSAFE PRODUCTS

บริษัท ไบโอเซฟ โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ได้รับทะเบียนการค้า เลขที่ 0105543088972 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 18 ไร่ ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียว ที่ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ ชนิดกันละอองน้ำซึมผ่าน ได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม ชุดคลุม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้วัตถุดิบใกล้เคียงกัน สำหรับใช้ในทางการแพทย์ โรงงานอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป รองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระบวนการผลิตทั้งหมด กระทำขึ้นภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตราฐานสากล ISO9001:2008 และสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปัจจุบันจำนวนเครื่องจักรมีมากกว่า 22 เครื่อง ส่งผลให้มีกำลังการผลิตมากกว่า 10 ล้านชิ้นต่อเดือน โดยผลิตภายใต้แบรนด์ของ Biosafe 60% และผลิตในแบรนด์ของลูกค้า ( OEM) อีก 40%...Read More    

Home TH

บริษัทฯ ได้มีการทำบุญโรงงาน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้มีการทำบุญโรงงานRead More...

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริจาค หน้ากากอนามัย

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริจาค หน้ากากอนามัย ให้กับเด็กๆ บนดอย...Read More...