• ไทย
 • English

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไบโอเซฟ โปรดักส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2546 ได้รับทะเบียนการค้า เลขที่ 0105543088972 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 18 ไร่ ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียว ที่ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ ชนิดกันละอองน้ำซึมผ่าน ได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม ชุดคลุม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้วัตถุดิบใกล้เคียงกัน สำหรับใช้ในทางการแพทย์ โรงงานอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป รองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระบวนการผลิตทั้งหมด กระทำขึ้นภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตราฐานสากล ISO9001:2008 และสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปัจจุบันมีจำนวนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมากกว่า 22 เครื่อง กำลังการผลิตมากกว่า 10 ล้านชิ้นต่อเดือน โดยผลิตภายใต้แบรนด์ของ Biosafe 60% และผลิตในแบรนด์ของลูกค้า(OEM) อีก 40%

วิสัยทัศน์

“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”

นโยบาย

 1. ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆมาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 2. รับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี
 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 4. พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
 5. ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข แรงงานมีรายได้และสวัสดิการที่เหมาะสม
 6. ปรับปรุงสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย  มีอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี
 7. การปฏิบัติงานต้องเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ผลิตภัณฑ์

หน้ากากอนามัย

 • หน้ากากอนามัยชนิดยางยืดคล้องหูแบบ 2 ชั้น,3 ชั้น และ 4 ชั้น(Face Mask Ear loop 2,3,4 ply).
 • หน้ากากอนามัยชนิดสายผูก แบบ 2 ชั้น,3 ชั้น และ 4 ชั้น(Face Mask Tie-Back 2,3,4 ply).
 • หน้ากากอนามัยเสริมคาร์บอนชนิดยางยืดคล้องหู 4 ชั้น (Carbon Face Mask 4 Ply Ear loop)

หมวกคลุมผม

 • หมวกตัวหนอน (ฺBouffant Cap)
 • หมวกคลุมผมทรงกลม(Round Cap)
 • หมวกสำหรับห้องผ่าตัด (Surgeon Cap)

ชุดคลุม และถุงคลุมรองเท้า

 • สำหรับห้องปลอดเชื้อ (Surgical Gown)
 • ชุดในห้องปฏิบัติการ (Isolation Gown)
 • ชุดหมีกันฝุ่นและสารเคมี,ชุดกาวน์เอี๊ยม (Surgical Gown)
 • ปลอกแขน (Coverall suit)
 • ถุงคลุมรองเท้า (Cover Shoe)

อื่นๆ ได้แก่ งานสั่งผลิต

 • ถุงคลุมเครื่องมือแพทย์
 • ถุงคลุมล้อรถ
 • ผ้ารองศีรษะสำหรับสายการบิน สำหรับงานทันตกรรม
 • ปลอกหมอน และผ้าปูที่นอน

การจัดจำหน่าย

 • ในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านตัวแทนจำน่าย และจำหน่ายตรง

กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

 • โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • โรงงานอุตสาหกรรมด้านอิเลคโทรนิคส์ ด้านอาหาร เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทั่วไป
 • คลินิกทั่วไป สถานความงาม สุขภาพ สถานบริการนวดผ่อนคลาย หรือสปา
 • โรงแรมและภัตตาคาร สถานประกอบการท่องเที่ยว
 • กลุ่มขายส่ง ขายปลีก ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 • กลุ่มผู้ซื้อโดยตรง ผ่านร้านค้าสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต
photo 1
satrantee2
IMG_9876