• 053-880720
  • ไทย
  • English
สถานที่ตั้ง : 87 หมู่ที่ 4 ตำบลออนใต้  อำเภอสันกำแพง   จังหวัดเชียงใหม่ 50130 ประเทศไทย
เบอร์โทร : 053-880-720
เบอร์แฟกส์ : 053-880-721
เว็บไซต์ : www.biosafeproduct.co.th
Facebook : https://th-th.facebook.com/biosafe product
new-map